Erklæring om behandling av personopplysninger

Denne erklæringen følger bestemmelsene i personopplysningsloven og redegjør for hvordan personopplysningene dine blir ivaretatt av Sem & Stenersen Prokom AS og Asker kommune i denne skjemaløsningen. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler blir fulgt når du fyller ut og sender inn skjema.

Definisjoner

Personopplysning Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Behandlingsansvarlig Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
Behandlingsansvarlig for denne skjemaløsningen er .
Databehandler Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
Databehandler for denne skjemaløsningen er Sem & Stenersen Prokom AS (heretter kalt SSP). Som databehandler oppbevarer ikke SSP personopplysninger, men formidler disse videre til Asker kommune, som behandler og lagrer opplysningene.
Informasjonskapsler (cookies) Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster inn en nettside. SSP har bare anledning til å lagre og behandle slik informasjon når du som bruker er informert om dette og har gitt ditt samtykke til behandlingen, ref ekomloven § 2-7b.

Formålet med innhenting av personopplysninger

Asker kommune ber om personopplysninger for å kunne behandle henvendelsen din raskest mulig og for å kunne gi deg best mulig hjelp. Asker kommune vil bare be om opplysninger som er nødvendige for behandlingen av din henvendelse. Asker kommune vil lagre personopplysningene og sørge for at bare de personene som skal behandle henvendelsen får tilgang til dem.

Samtykke

Når du har lest og akseptert denne erklæringen, gir du ditt samtykke i at personopplysningene dine blir godt ivaretatt.

Dersom du ikke samtykker i at personopplysningene dine blir godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte denne skjemaløsningen.

Lagring av personopplysninger

Utkast av skjema (kun for innlogget bruker)
Du kan lagre et utkast av skjemaet og hente det fram igjen for å fortsette utfyllingen senere. Lagrede utkast finner du under Mine skjema i mappen «Lagrede utkast (ikke innsendt)». Opplysningene du har fylt inn i skjemaet vil bli midlertidig lagret på SSPs server og ikke gjort tilgjengelige for Asker kommune før du sender inn skjemaet. Utkast av skjema blir automatisk slettet fra SSPs server etter tre måneder.

Innsendt skjema (alle brukere)
Innholdet i innsendte skjema blir slettet fra SSPs server så snart det er oversendt til Asker kommune, eller senest etter 72 timer.

Skjemaoversikt (kun for innlogget bruker)
Du finner en oversikt over alle dine innsendte skjema under Mine saker i mappen "Innsendte skjema". Fram til innholdet er slettet, vil du her også kunne åpne skjemaet og se hva du har fylt inn.

Gjenbruk av opplysninger fra tidligere innsendt skjema (kun for innlogget bruker)
Skjemaløsningen tar vare på ikke-sensitive opplysninger fra et skjema du har sendt inn tidligere og presenterer dette når du starter utfylling av et nytt skjema. Eksempel på slike opplysninger er kontaktinformasjon og CV-opplysninger. Disse opplysningene er lagret på SSPs server for å gjøre utfyllingen enklere for deg.

Sikker overføring av personopplysninger

Alle personopplysninger som sendes fra deg til SSPs server blir sendt over sikker linje (HTTPS).

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Denne skjemaløsningen benytter følgende informasjonskapsler:

 • UserHasActiveForm
  Inneholder ID til aktivt skjema og brukes for å rute deg tilbake til aktivt skjema ved et ev. tidsavbrudd.
 • Cult
  Inneholder ditt valgte språk. Språkverdi hentes fra innstilling i nettleseren din, men du kan overstyre språk ved valg fra nedtrekksliste i skjemaløsningen.
 • ReadCookieInfo
  Benyttes for å vite om du har godkjent bruk av informasjonskapsler tidligere. Hvis ReadCookieInfo ikke finnes på din datamaskin, vil du få spørsmål om å godkjenne bruk av informasjonskapsler når du laster inn skjemaløsningen i nettleseren.
 • ASP.NET_SessionId
  Denne informasjonskapselen blir opprettet av ASP.NET-rammeverket for å lagre en unik identifikator for din brukersesjon og utløper når du avslutter nettleserøkten. Skjemaløsningen er avhengig av denne informasjonskapselen for å fungere.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Opplysninger lagret på SSPs server
SSP lagrer kun ikke-sensitive kontaktopplysninger som du selv har fylt inn i et skjema som innlogget bruker. Du kan når som helst be om å se disse opplysningene; dette gjør du ved å sende en e-post til skjema@prokom.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene endret eller slettet.

Opplysninger lagret på Asker kommunes server
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som Asker kommune har lagret om deg og hvem som har eller har hatt tilgang til disse. Du kan kreve at opplysninger blir rettet dersom de inneholder feil. Ønsker du at opplysninger om deg skal slettes, må Datatilsynet behandle saken. Henvend deg til dersom du ønsker innsyn i, retting eller sletting av opplysninger. Blir ikke opplysningene rettet eller slettet, kan du be om at din kommentar blir registrert sammen med opplysningene.

Søk etter skjema